Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

assai – význam cudzieho slova

v hudbe: veľmi