Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrofyzika – význam cudzieho slova

časť astronómie, ktorá skúma fyzikálne a chemické vlastnosti nebeských telies