Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hviezda, hviezda