Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hviezda, hviezda