Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrolatria - význam cudzieho slova

v starovekej Asýrii a Babylone uctievanie hviezd; predpovedanie budúcnosti podľa postavenia hviezd