Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrocyt – význam cudzieho slova

bunka podporného nervového tkaniva hviezdicového tvaru