Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrokartografia - význam cudzieho slova

deskriptívna metóda modernej astrológie