Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrokartografia – význam cudzieho slova

deskriptívna metóda modernej astrológie