Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrofix – význam cudzieho slova

astropoloha lietadla