Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astigmatizmus - význam cudzieho slova

chyba optických zobrazovacích sústav; očná chyba spôsobená nesprávnym zakrivením rohovky