Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atest - význam cudzieho slova

osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku