Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atest – význam cudzieho slova

osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku