Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atomizmus – význam cudzieho slova

názor o existencii nedeliteľných častíc hmoty; roztrieštenosť