Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atraktant - význam cudzieho slova

látka podmieňujúca pohyb živočíchov ku zdroju potravy