Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atrapa – význam cudzieho slova

klam, napodobenina; niečo bezobsažného; prázdny obal tovaru vo výkladnej skrini