Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atonalita – význam cudzieho slova

spôsob hudobnej skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami