Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atraktor – význam cudzieho slova

hmotný objekt v kozme, ktorý sa správa tak, akoby sa v ňom nič nenachádzalo, ale pritom sa správa ako obrovská neviditeľná hmota