Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atlant – význam cudzieho slova

stĺpová podpera balkóna v podobe mužskej postavy, atlas