Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atomistika - význam cudzieho slova

náuka o atómoch, atómová fyzika; atomizmus