Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atomistika – význam cudzieho slova

náuka o atómoch, atómová fyzika; atomizmus