Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autonomizmus - význam cudzieho slova

hnutie zamerané na získanie autonómie pre národnostnú skupinu alebo oblasť