Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoreprodukcia – význam cudzieho slova

schopnosť živých organizmov reprodukovať sa