Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoreprodukcia - význam cudzieho slova

schopnosť živých organizmov reprodukovať sa