Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autorita – význam cudzieho slova

vážnosť, vplyv vyvierajúci z uznávaného postavenia a vlastností; vynikajúci odborník alebo znalec