Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autor – význam cudzieho slova

pôvodca/tvorca, napr. umeleckého alebo vedeckého diela