Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autosugescia – význam cudzieho slova

psychické pôsobenie na seba samého, nahováranie si niečoho