Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autosugescia - význam cudzieho slova

psychické pôsobenie na seba samého, nahováranie si niečoho