Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autonym - význam cudzieho slova

pravé meno osoby používajúcej pseudonym