Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autonym – význam cudzieho slova

pravé meno osoby používajúcej pseudonym