Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autotachygraf – význam cudzieho slova

prístroj na mapovanie