Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autorstvo – význam cudzieho slova

keď určitá osoba je autorom svojho diela