Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoremedúra – význam cudzieho slova

spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie