Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chronograf – význam cudzieho slova

prístroj na registrovanie časových údajov