Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chunta, junta – význam cudzieho slova

zbor, výbor, v Latinskej Amerike a v španielsky hovoriacich krajinách označenie časovej vlády, najčastejšie vojenskej