Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ciacha – význam cudzieho slova

označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyryté alebo vypálené do predmetu; výšková značka, napr. najvyššej prípustnej hladiny vody