Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cibeta – význam cudzieho slova

šelma s vyvinutou pachovou žľazou, žijúca v Afrike a v Ázii