Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chural – význam cudzieho slova

ľudové zhromaždenie, orgán štátnej a miestnej moci v Mongolsku