Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chryzo-, chryso- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom zlato, zlatý