Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chronometer – význam cudzieho slova

časomer, hodiny alebo hodinky; taktomer