Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ciachovanie – význam cudzieho slova

overenie a potvrdenie presnosti údajov, prístrojov a zariadení