Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekorativizmus – význam cudzieho slova

umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť