Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekorativizmus - význam cudzieho slova

umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť