Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekubit, dekubitus – význam cudzieho slova

preležanina