Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delikvent - význam cudzieho slova

páchateľ, vinník, previnilec