Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deleatur – význam cudzieho slova

nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)