Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delikt - význam cudzieho slova

previnenie, porušenie zákona alebo mravných zásad, trestný čin