Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delikvencia – význam cudzieho slova

páchanie trestnej činnosti