Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

del - význam cudzieho slova

skratka latinského výrazu delineavit = kreslil, rysoval