Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delicato – význam cudzieho slova

v hudbe: voľne