Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eretizmus - význam cudzieho slova

stav podráždenia alebo vzrušenia, napr. sexuálneho