Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eristika - význam cudzieho slova

umenie polemizovať, diskutovať, cestou sporu hľadať pravdu