Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eristika – význam cudzieho slova

umenie polemizovať, diskutovať, cestou sporu hľadať pravdu