Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom dielo, práca, pracovný