Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergometria – význam cudzieho slova

metóda vyšetrovania telesnej výkonnosti človeka; meranie práce