Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

errare humanum est – význam cudzieho slova

mýliť sa je ľudské