Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

errare humanum est - význam cudzieho slova

mýliť sa je ľudské