Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergokalciferol - význam cudzieho slova

vitamín D2