Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergokalciferol – význam cudzieho slova

vitamín D2