Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

erotika – význam cudzieho slova

pohlavná láska, súhrn prejavov pohlavného pudu, zmyselnosť; všetko vzťahujúce sa k láske a pohlavnému životu. Kultivované prejavy súvisiace so sexualitou. Jej rozličné formy sú podmienené kultúrno-historickými podmienkami.