Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergotizmus – význam cudzieho slova

otrava námeľom