Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergotizmus - význam cudzieho slova

otrava námeľom