Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom mimo, zvonku