Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom mimo, zvonku